Plassering av kalibreringsmikrofon

En tripod med videohode er et billig og nyttig verktøy for plassering av målemikrofonen som er beregnet for receiveren din. Det benyttes universal-gjenger som passer alle målemikrofoner, fotoapparater osv.

 

Plassering av målemikrofon i 1.ste punkt enten på tripod eller toppen av sofaputa

 

Plassering av målepunkt 2 og 3, enten på tripod eller på toppen av sofaputa

 

Plassering av målepunkt 4 og 5 på tripod. Resten av målingene(6-32) bør foretas innenfor området av målepunkt 1 til 5

 

Like viktig som posisjonen for første målepunkt er også vinklingen på mikrofonen. Mikrofonen må stå “rett opp” og det beste er hvis du har et vater/libelle innebygget i mikrofonstativhodet, se vedlagte bilde.
Husk at mikrofonen skal være i vater på ALLE målepunktene.

 

 

This entry was posted in Kalibrering and tagged , , , , .