Audyssey Dynamisk EQ

Denon 4311 har Dynamisk EQ, som en av flere receivermodeller.
Les mer om Dynamisk EQ her:

Vedlagte bilde viser hvordan Dynamisk EQ/Dynamisk Volume med MultEQ XT32 virker i de forskjellige modus i et kalibrert system.

Rød kurve: Dynamisk EQ = off, Dynamisk Volume = off
Grønn kurve: Dynamisk EQ = on, Dynamisk Volume = Midnight
Blå kurve: Dynamisk EQ = on, Dynamisk Volume = Evening
Lilla kurve: Dynamisk EQ = on, Dynamisk Volume = Day

xt32_dyneq_night_evening_day