Category Archives: Messe

Tagged |

Tagged |

Norges største Hi-Fi messe

Tagged |

Hi Fi Messen Horten 2014

Hi Fi Messen Horten 26-27 oktober 2013

Takk til Terje og Jørgen for atter en gang å arrangere Hi Fi Messen i Horten. Årets messe byr på opplevelser i alle klasser – både når det gjelder kronasje og fysisk størrelse. Her er et oppsett hvor lyden på ingen måte påvirkes av kablene…ref. utstiller.